Juhised konkursiveebi kasutamiseks

Harno konkursiveebis saab luua konkurssidel (taotlusvoorudes) osalemise taotlusi või eneseanalüüse, neid hallata ja esitada ning jagada teisele konkursiveebi kasutajale. Samuti saab anda toimunud konkurssidele tagasisidet.

 1. Kõik avatud konkursid (taotlusvoorud) on leitavad menüüst "Taotlused". Valitud sündmusel osalemiseks klikkige sinise noole järel asuval konkursi nimetusel, misjärel avaneb taotluse esitamise vorm.

 2. Taotluse täitmist ei pea kohe lõpuni viima, soovi korral saad jätkata hiljem. Taotlus salvestub täitmise ajal automaatselt. Kui taotlus on lõplikult valmis, siis vajuta vormi allosas asuvale nupule "kinnita ja esita". 

 3. Taotluse lõplikuks esitamiseks konkursile tuleb täita kõik nõutud väljad (tähistatud punase tärnikesega). Juhul kui esitamise kinnitamisel jäi mõni nõutud väli täitmata, siis kuvatakse vastava välja juures meeldetuletusteade.

 4. Juhime tähelepanu, et taotluse lõplikuks esitamiseks peab esitaja olema autentinud oma isiku ID-kaardiga, mobiil ID-ga või Smart-ID-ga (HarID). Juhul kui kasutajakonto loomisel kasutasid e-posti võimalust, siis suunab süsteem sind enne töö esitamist ID-kaardiga, mobiil ID-ga, smart-ID-ga (HarID) isiku tuvastamise juurde. Isiku tuvastamine on vajalik selleks, et vältida ebatäpsete taotluste esitamist Harnole.

 5. Esitatud ja kinnitatud taotlust enam muuta ei saa. Küsimuste korral tuleb pöörduda vastava konkursi kontaktisiku poole.

 6. Kõik algatatud või esitatud taotlused koonduvad Taotluste menüüs vahelehele "Minu taotlused".

 7. Koostamisel olevad või ka juba esitatud taotlusi on võimalik jagada teisele isikule (nt enda haridusasutuse esindajale) kas lugemisõigusega või lugemis- ja muutmisõigusega. Isik kellele jagatakse, peab olema samuti konkursiveebi kasutaja. 

 8. Taotluste juures olevad staatused on seotud konkursi protsessi tegevustega ning nende selgitused on järgmised:

  • "Kavand" - oled loomas konkursil osalemise registreeringut, st oled alustanud taotluse koostamist ja selle mustandina salvestanud. Juhime tähelepanu, et konkursiveebi administraatorile on "Kavandi" staatuses olev taotlus näha.  

  • "Esitatud" - oled osalemise konkursil kinnitanud ja esitanud taotluse Harnole.

  • "Vastuvõetud" – taotluses esitatud andmed (töö) vaatab enne hindamisprotsessi üle konkursi või taotlusvooru korraldaja veendumaks, et taotlus vastab kõikidele tingimustele.

  • "Täiendamiseks tagasi lükatud" - konkursile esitatud taotlus on konkursi haldaja poolt üle vaadatud ja saadetud koos kommentaariga väiksemate puuduste kõrvaldamiseks tagasi. Tagasisides on kirjas, mida ja mis ajaks tuleb täiendada. Taotlus on sulle uuesti avatud esitamiseks peale paranduste sisse viimist.

  • „Ei vasta tingimustele“ – konkursile esitatud taotlus on Harno poolt lõplikult tagasi lükatud koos selgitava kommentaariga, et ei vasta konkursitingimustele. Taotlust ei saa uuesti esitada.

  • "Hindamisel" - taotlus on peale tingimustele vastavuse kontrollimist kinnitatud konkursi hindamiskomisjonile hindamiseks.

  • Otsuse selgitus (nt toetus eraldatud vms) sõltub konkursi sisust.

 9. Taotluse juures olevad tegevusikoonid võimaldavad järgmist:

  • „Vaata“ – taotlusega seotud infot saab ainult vaadata (staatustega „Esitatud“, „Ülevaatamisel“, „Ei vasta tingimustele“, „Hindamisel“, „Lõppotsus“)

  • „Muuda“ – taotluses olevat infot saab muuta või parandada vead konkursitöös ning esitada taotlus konkursile (staatustega „Kavand“, „Täiendamiseks tagasi lükatud“).

  • „Kustuta“ – võimaldab loodud taotluse „Minu taotluste“ alt kustutada (staatusega „Kavand“).

  • "Jaga õigused" - võimaldab koostatud taotlust jagada (staatusega "Kavand", "Esitatud")

  • "Apellatsioon" - võimaldab esitada negatiivse ostuse korral apellatsioon.

 10. Konkursiveebi kasutamiseks logi sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID (HarID) või e-postiaadressiga, mille jaoks nõutakse salasõna. Salasõna määramist või muutmist saad teha menüüs „Seaded“. Kiirema infovahetuse huvides soovitame sisestada ka oma kontakttelefoni.

 

Konkursiveebis esinevate probleemide korral saada palun teade e-posti aadressil konkursiveeb[at]harno.ee.