Peagi avatavad konkursid ja voorud:

  •  

Käimasolevad konkursid ja voorud:

  • 15.09-01.10.2023 on avatud taotlusvorm rahvusvahelistel õpilasvõistlustel silmapaistvalt esindanud noorte ja nende juhendajate esitamiseks tunnustuskonkursile "Andekate noorte tunnustussündmus 2023".

Hiljuti lõppenud konkursid ja voorud:

  • 21.08. -25.08.2023 on avatud kandideerimine voorule: "Programmi Hooliv klass kandideerimine 2023".
  • 31.03.- 31.07.2023 Toetuse "Täiendav riigieelarveline toetus kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noortevaldkonnas" kasutamise ehk aruande tulemused.